Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Propozycje zabaw na czas zawieszenia zajęć

KOMUNIKAT

KOMUNIKAT DYREKTORA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO LEŚNE SKRZATY W TRZCIŃSKU - ZDROJU

Drodzy Rodzice,

W ślad za decyzją rządu o zmniejszeniu obostrzeń w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz przywróceniem działalności przedszkoli, informuję, że w wyniku konsultacji z organem prowadzącym podjęliśmy decyzję o wznowieniu z dniem 25 maja 2020 r. działalności Przedszkola Miejskiego Leśne Skrzaty w Trzcińsku - Zdroju. Opieka przedszkolna prowadzona będzie w ograniczonym zakresie, z uwzględnieniem wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia oraz Ministra Edukacji Narodowej.

W chwili obecnej czynimy starania, aby spełnić wszystkie stawiane nam wymagania przeciwepidemiczne. W związku z powyższym potrzebujemy jeszcze kilku dni na przygotowanie warunków do bezpiecznego pobytu dzieci, rodziców i pracowników  w placówce oraz opracowanie procedur bezpieczeństwa pobytu w przedszkolu.

Przedszkole wznawia działalność, by wesprzeć rodziców pracujących, którzy są w sytuacji konieczności powrotu do pracy i nie są w stanie zapewnić opieki swoim dzieciom.

W przypadku Rodziców, których sytuacja zawodowa będzie ulegała zmianie i zaistnieje potrzeba powrotu dziecka do przedszkola w późniejszym terminie (po 25 maja) prosimy o wcześniejszy kontakt z Dyrektorem przedszkola i dopełnienie wszelkich formalności, które są konieczne dla zapewnienia dzieciom, rodzicom i pracownikom bezpieczeństwa.

Do przedszkola może uczęszczać dziecko którego rodzice złożą stosowne oświadczenia (druk jest dostępny na stronie internetowej przedszkola http://przedszkoletrzcinsko.pl/dokumenty-dotyczace-organizacji-pracy-przedszkola-w-okresie-pandemii-covid-19,390,pl ). Wypełniony dokument rodzice/opiekunowie prawni powinni dostarczyć do przedszkola w terminie do piątku 22 maja br. do godz. 12.00.

Przedszkole będzie prowadzić działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą. Nadal też będą prowadzone zajęcia dydaktyczne w formie pracy zdalnej dla dzieci pozostających w domach, zapewniając realizację podstawy programowej i pracy indywidualnej wynikającej z indywidualnych programów terapeutycznych.

Funkcjonowanie przedszkola będzie zgodne z opracowanymi procedurami bezpieczeństwa  w oparciu o wytyczne GIS oraz obowiązującymi przepisami prawa. Procedury będą dostępne na stronie internetowej przedszkola  http://przedszkoletrzcinsko.pl/dokumenty-dotyczace-organizacji-pracy-przedszkola-w-okresie-pandemii-covid-19,390,pl

 

W trosce o bezpieczeństwo dzieci, rodziców i pracowników przedszkola wprowadzamy następujące zasady:

 

Rodzicu,

 • Do przedszkola przyjdź w maseczce, a przed wejściem zdezynfekuj ręce (jeśli nie masz rękawiczek jednorazowych).
 • Pamiętaj, że dziecko od 4. roku życia także powinno przyjść w maseczce
  (nie zostawiaj jego maseczki w przedszkolu).
 • Dziecko przed wejściem do sali myje ręce (dzieci nie dezynfekują rąk).
 • W przedszkolu dziecko nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa.

Pamiętaj!

 • Do przedszkola przyprowadź zdrowe dziecko – bez objawów chorobowych i infekcji. Infekcja to: podwyższona temperatura, kaszel, katar, osłabienie.
 • Przyprowadzając dziecko, sam również musisz być zdrowy.
 • Dziecko powinno być przyprowadzone przez jednego opiekuna.
 • W szatni przygotuj je możliwie szybko i odprowadź do drzwi sali.
 • Kiedy przyjdziesz po dziecko, osoba opiekująca się dziećmi przyprowadzi je do drzwi – prosimy, abyście sprawnie się ubrali i opuścili placówkę.
 • W szatni przyjmij zasadę – 1 rodzic z jednym dzieckiem/dziećmi (w przypadku uczęszczania do przedszkola rodzeństwa) lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem 2 m.
 • Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do przedszkola i z przedszkola
  żadnych przedmiotów i zabawek.
 • Grupy będą przebywały w wyznaczonych i stałych salach.
  Do grupy przypisani będą ci sami opiekunowie.
 • Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy w razie konieczności będą korzystać z indywidualnych środków ochrony osobistej (jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos, przyłbice i fartuchy z długim rękawem).
 • Sala została specjalnie przygotowana, aby można było skutecznie dezynfekować zabawki.
 • Co najmniej raz na godzinę będzie wietrzona.
 • Wszystkie powierzchnie dotykowe będą dezynfekowane. Będzie prowadzony monitoring codziennych prac porządkowych i dezynfekcyjnych.
 • Dzieci będą korzystały z ręczników jednorazowych.
 • Nie będzie się odbywało mycie zębów.
 • Poszczególne grupy będą przebywały w wydzielonych strefach, bez możliwości stykania się ze sobą.
 • Dzieci nie będą wychodziły na spacery poza teren przedszkola.
 • W razie konieczności temperatura ciała dziecka będzie mierzona za pomocą termometru bezdotykowego.
 • Jeżeli w czasie pobytu w przedszkolu u dziecka wystąpią niepokojące objawy chorobowe, zostanie ono odizolowane w odrębnym pomieszczeniu, a rodzice/opiekunowie niezwłocznie powiadomieni w celu pilnego odebrania dziecka z przedszkola.
 • Miej przy sobie telefon przez cały dzień, ponieważ nauczyciel musi mieć z Tobą stały kontakt.
 • Przygotuj swoje dziecko na nową rzeczywistość w przedszkolu. Powiedz, że panie mogą chodzić w maseczkach i rękawiczkach oraz, że nie wszyscy koledzy będą obecni.

Dziękuję Państwu za dotychczasową, bardzo dobrą współpracę. Liczę na wzajemne wsparcie i zrozumienie.

 

Anna Skiba
Dyrektor Przedszkola Miejskiego
Leśne Skrzaty w Trzcińsku - Zdroju

 

Data dodania: 2020-05-19 13:25:43
Data edycji: 2020-05-19 13:26:29
Ilość wyświetleń: 82
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button
Zadzwoń Wyślij e-mail