^Powrót na Górę
  
  
  
Get Adobe Flash player

Ramowy rozkład dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

(Przedszkole Miejskie Trzcińsko-Zdrój)

 

PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO REALIZOWANA JEST W PRZEDSZKOLU W GODZINACH

OD 8.00 DO 13.00

 

6.45 – 8.00 SCHODZENIE SIĘ DZIECI

 - zabawy indywidualne i w grupach,

- korzystanie z gier i układanek stolikowych,

- zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne,

- zabawy zorganizowane w kole,  przy muzyce,

- utrwalenie opanowanych w przedszkolu wierszy, piosenek,

- zabawy według zainteresowań z uwzględnieniem rozwoju procesów poznawczych,

- czynności dowolne podejmowane przez dzieci i inspirowane przez nauczycielkę  ( grupa mieszana).

 

8.00 – 8.30 ZAJĘCIA RUCHOWE

 - zabawy ruchowe, ćwiczenia poranne,

- czynności higieniczno- porządkowe, przygotowanie do posiłku.

 

8.30- 9.30 ŚNIADANIE – z podziałem na grupy

(zgodnie z harmonogramem posiłków)

 - czynności samoobsługowe,

- doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku,

- kulturalne zachowanie się przy stole,

- czynności higieniczne po posiłku.

 

9.30-10.00 ZAJĘCIA EDUKACYJNE ( wszystkie grupy)

 -zajęcia dydaktyczne realizowane według założeń podstawy programowej oraz przyjętego programu wychowania przedszkolnego( rozwijanie aktywności dziecięcej: językowej, matematycznej, muzycznej, ruchowej, poznawczej, plastycznej).

 

10.00-11.00 ZABAWY SWOBODNE

 - zabawy organizowane na placu przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze,

- spacery, wycieczki ( poznanie środowiska przyrodniczego

i społecznego w najbliższym otoczeniu przedszkola),

- przestrzeganie zasad bezpieczeństwa,

- przestrzeganie ustalonych zasad i norm panujących w grupie,

- w zależności od pogody zabawy dowolne w sali, oparte na spontanicznej aktywności dziecka i wspierające integrację,

- gry sportowe i ćwiczenia kształtujące postawę dziecka.

 

11.00-11.30 ZAJĘCIA EDUKACYJNE ( drugie- w grupie dzieci pięcioletnich)

 - zajęcia dydaktyczne realizowane według założeń podstawy programowej oraz przyjętego programu wychowania przedszkolnego ( rozwijanie aktywności dziecięcej: językowej, matematycznej, muzycznej, ruchowej, poznawczej, plastycznej).

 

11.30 – 13.00 OBIAD- z podziałem na grupy

( zgodnie z harmonogramem posiłków)

 - czynności higieniczno porządkowe oraz przygotowanie do posiłku,

- obiad - praca nad prawidłowym posługiwaniem się łyżką i widelcem,

- zwrócenie uwagi na dokładne żucie pokarmów oraz przezwyciężanie  niechęci do niektórych potraw,

- pogadanki na temat zdrowego sposobu odżywiania się,

- dbanie o utrzymanie czystości na stolikach,

- zabawy swobodne,

- praca indywidualna z dzieckiem.

 

 13.00- 14.10 RELAKSACJA

 - rozchodzenie się dzieci przebywających w przedszkolu 5 godzin,

- słuchanie/ oglądanie bajek,

- zabawy według inicjatywy dzieci, w kącikach tematycznych,

- słuchanie muzyki, zabawy teatralne,

- pobyt na placu przedszkolnym,

- tworzenie sytuacji edukacyjnych rozwijających indywidualne cechy, zdolności i zainteresowania, praca z dzieckiem.

 

14.10 – 14.30 PODWIECZOREK

 - czynności higieniczno- porządkowe.

 

 14.30 – 15.45 ZABAWY I PRACA INDYWIDUALNA Z DZIECKIEM

 - praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco –kompensacyjnym i wychowawczym,

- zajęcia dodatkowe, zabawy w/g inicjatywy dzieci, w kącikach tematycznych,

- prace porządkowe,

- rozchodzenie się dzieci.

ZEBRANIE RODZICÓW

                                           

DNIA 5 LUTEGO 2014R.  O GODZINIE 16.30 ODBĘDZIE SIĘ ZEBRANIE RODZICÓW, NA KTÓRE SERDECZNIE ZAPRASZAMY.

 

Kadra

Imię i nazwisko:
ELŻBIETA ANNA HERBIN
Kwalifikacje:
Studium Wychowania Przedszkolnego 1983 r.,  studia wyższe I stopnia na kierunku pedagogika, specjalność edukacja wczesnoszkolna
Staż pracy:
28 lat
Stopień awansu:
Nauczyciel mianowany


Imię i nazwisko:
KATARZYNA MARIA ROSTOWSKA
Kwalifikacje:
Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna, Uniwersytet Szczeciński, studia magisterskie  
Staż pracy:
6 lat
Stopień awansu:
Nauczyciel mianowany
Kwalifikacje dodatkowe:
Studia podyplomowe Oligofrenopedagogika, Uniwersytet Szczeciński – rozpoczęte wrzesień 2011


Imię i nazwisko:
ANTONINA PERWEL
Kwalifikacje:

Staż pracy:
27 lat
Stopień awansu:
Nauczyciel mianowany
Kwalifikacje dodatkowe:


Imię i nazwisko:
IWONA PURGAL
Kwalifikacje: Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP- wyższe zawodowe- licencjat na kierunku pedagogika, studia podyplomowe w zakresie integrowanej edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego, studia magisterskie na kierunku pedagogika w specjalności pedagogika opiekuńcza i resocjalizacja.

Staż pracy:
9 lat
Stopień awansu:
Nauczyciel stażysta


Imię i nazwisko:
TERESA KŁONOWSKA
Kwalifikacje:
Studium Wychowania Przedszkolnego 1979 r.
Staż pracy:
33 lata
Stopień awansu:
Nauczyciel mianowany
Kwalifikacje dodatkowe:
„Diagnoza dziecka pięcioletniego. Przygotowanie do podjęcia nauki w szkole” – kurs


Imię i nazwisko:
TERESA ROMANIUK
Kwalifikacje:
Studium Wychowania Przedszkolnego w Szczecinie 1991 r.
Studia licencjackie Pedagogika Opiekuńczo – Wychowawcza 2002 r.
Studia wyższe magisterskie – Pedagogika Ogólna 2004 r.
Staż pracy:
31 lat
Stopień awansu:
Nauczyciel dyplomowany

 przedszkole trzcinsko, przedszkole trzcinsko zdroj, przedszkole trzcińsko-zdró

Zajęcia Dodatkowe

 

JĘZYK ANGIELSKI

W ramach pięciu godzin, w czasie których realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego, w grupie Biedronek, Krasnali, Słoneczek i Jeżyków odbywają się zajęcia z języka angielskiego.

 

                                                                    GODZINY ZAJĘĆ

 Krasnale- poniedziałek -  8.00-9.00

 Biedronki- wtorek –  8.00-.9.00

 Jeżyki- poniedziałek  –  9.15-10.15

Słoneczka - wtorek 9.15- 9.45 i czwartek 9.30-10.00

 

 Zajęcia prowadzi 

 

 

 

 

 

 

 

 

przedszkole trzcinsko, przedszkole trzcinsko zdroj, przedszkole trzcińsko-zdró, przedszkole trzcińsko

Copyright © 2013. Przedszkole Miejskie Trzcińsko-Zdrój Rights Reserved.