Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Prezydium

PREZYDIUM RADY RODZICÓW

Przewodnicząca Rady Rodziców:

Pani 

Skarbnik Rady Rodziców:

Pani Anna Iwanów

Sekretarz Rady Rodziców:

Pani 

 

Do kompetencji Przewodniczącego  Rady Rodziców należy:

  • kierowanie całokształtem prac Rady Rodziców;
  • opracowanie projektu planu pracy wraz z planem finansowym na dany rok szkolny z uwzględnieniem zadań wynikających z rocznego planu pracy przedszkola;
  • współdziałanie ze wszystkimi członkami Rady Rodziców, włączanie ich do realizacji planu pracy;
  • zwoływanie i prowadzenie zebrań Rady Rodziców;
  • kierowanie działalnością finansową Rady Rodziców;
  • przekazywanie dyrektorowi opinii i postulatów Rady Rodziców dotyczących działalności przedszkola.

 

Do kompetencji Sekretarza Rady Rodziców należy:

sporządzanie protokołów z posiedzeń Rady Rodziców;

załatwianie spraw administracyjnych związanych z działalnością rady.

 Do kompetencji Skarbnika  Rady Rodziców należy:

czuwanie nad rytmiczną realizacją planu finansowego, prawidłowym oraz celowym gospodarowaniem funduszami Rady Rodziców;

sprawdzanie na bieżąco dokumentów finansowych rady, kontrolowanie ich prawidłowości oraz zatwierdzanie do wypłaty.

Data dodania: 2018-10-29 13:51:23
Data edycji: 2019-03-04 09:01:28
Ilość wyświetleń: 113
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button
Zadzwoń Wyślij e-mail