^Powrót na Górę
  
  
  
Get Adobe Flash player

Rada Rodziców

 Rada Rodziców jest organem działającym na terenie przedszkola. Stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do naszego Przedszkola Miejskiego

Zadaniem Rady Rodziców jest:

• uczestniczy w życiu przedszkola, przyczyniając się do podnoszenia jakości pracy i zaspokajania potrzeb dzieci;

• w celu wspierania zadań statutowych przedszkola Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek oraz innych źródeł;

• zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa uchwalony i realizowany przez nich regulamin;

• w posiedzeniach Rady Rodziców uczestniczyć może z głosem doradczym dyrektor przedszkola;

• w posiedzeniach Rady Rodziców uczestniczyć mogą w roli obserwatora członkowie Rady Pedagogicznej

 

Rada Rodziców Przedszkola Miejskiego w Trzcińsku – Zdroju:

Pani Barbara Korkoszyńska- przewodniczaca

Pani Anna Iwanów- skarbnik

Pani Monika Sidorczuk- sekretarz

 

NUMER KONTA BANKOWEGO RADY RODZICÓW

82 9370 1020 0407 1026 3000 0001

Rada Rodziców

Przedszkola Miejskiego w Trzcińsku – Zdroju w roku szkolnym 2017/2018

 

 1. Pani Barbara Korkoszyńska
 2. Pani Monika Przytuła
 3. Pani Eliza Pieróg
 4. Pani Monika Sidorczuk
 5. Pani Natalia Jóźwiak
 6. Pan Sebastian Chruściński
 7. Pani Anna Olchowy
 8. Pani Mariola Ziętek
 9. Pani Elwira Juwa
 10. Pani Magdalena Stańczyk
 11. Pani Mołdoch Paula
 12. Pani Magdalena Lis

przedszkole trzcinsko, przedszkole trzcinsko zdroj, przedszkole trzcińsko-zdró, przedszkole trzcińsko

Copyright © 2013. Przedszkole Miejskie Trzcińsko-Zdrój Rights Reserved.