^Powrót na Górę
  
  
  
Get Adobe Flash player

Wizyty

Odwiedza nas 15 gości oraz 0 użytkowników.

Urząd Miasta Trzcińsko Zdrój
Kubusiowi Przyjaciele Natury
Głosuj Na NASZE PRZEDSZKOLE!!!

Ramowy rozkład dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

(Przedszkole Miejskie Trzcińsko-Zdrój)

 

PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO REALIZOWANA JEST W PRZEDSZKOLU W GODZINACH

OD 8.00 DO 13.00

 

6.45 – 8.00 SCHODZENIE SIĘ DZIECI

 - zabawy indywidualne i w grupach,

- korzystanie z gier i układanek stolikowych,

- zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne,

- zabawy zorganizowane w kole,  przy muzyce,

- utrwalenie opanowanych w przedszkolu wierszy, piosenek,

- zabawy według zainteresowań z uwzględnieniem rozwoju procesów poznawczych,

- czynności dowolne podejmowane przez dzieci i inspirowane przez nauczycielkę  ( grupa mieszana).

 

8.00 – 8.30 ZAJĘCIA RUCHOWE

 - zabawy ruchowe, ćwiczenia poranne,

- czynności higieniczno- porządkowe, przygotowanie do posiłku.

 

8.30- 9.30 ŚNIADANIE – z podziałem na grupy

(zgodnie z harmonogramem posiłków)

 - czynności samoobsługowe,

- doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku,

- kulturalne zachowanie się przy stole,

- czynności higieniczne po posiłku.

 

9.30-10.00 ZAJĘCIA EDUKACYJNE ( wszystkie grupy)

 -zajęcia dydaktyczne realizowane według założeń podstawy programowej oraz przyjętego programu wychowania przedszkolnego( rozwijanie aktywności dziecięcej: językowej, matematycznej, muzycznej, ruchowej, poznawczej, plastycznej).

 

10.00-11.00 ZABAWY SWOBODNE

 - zabawy organizowane na placu przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze,

- spacery, wycieczki ( poznanie środowiska przyrodniczego

i społecznego w najbliższym otoczeniu przedszkola),

- przestrzeganie zasad bezpieczeństwa,

- przestrzeganie ustalonych zasad i norm panujących w grupie,

- w zależności od pogody zabawy dowolne w sali, oparte na spontanicznej aktywności dziecka i wspierające integrację,

- gry sportowe i ćwiczenia kształtujące postawę dziecka.

 

11.00-11.30 ZAJĘCIA EDUKACYJNE ( drugie- w grupie dzieci pięcioletnich)

 - zajęcia dydaktyczne realizowane według założeń podstawy programowej oraz przyjętego programu wychowania przedszkolnego ( rozwijanie aktywności dziecięcej: językowej, matematycznej, muzycznej, ruchowej, poznawczej, plastycznej).

 

11.30 – 13.00 OBIAD- z podziałem na grupy

( zgodnie z harmonogramem posiłków)

 - czynności higieniczno porządkowe oraz przygotowanie do posiłku,

- obiad - praca nad prawidłowym posługiwaniem się łyżką i widelcem,

- zwrócenie uwagi na dokładne żucie pokarmów oraz przezwyciężanie  niechęci do niektórych potraw,

- pogadanki na temat zdrowego sposobu odżywiania się,

- dbanie o utrzymanie czystości na stolikach,

- zabawy swobodne,

- praca indywidualna z dzieckiem.

 

 13.00- 14.10 RELAKSACJA

 - rozchodzenie się dzieci przebywających w przedszkolu 5 godzin,

- słuchanie/ oglądanie bajek,

- zabawy według inicjatywy dzieci, w kącikach tematycznych,

- słuchanie muzyki, zabawy teatralne,

- pobyt na placu przedszkolnym,

- tworzenie sytuacji edukacyjnych rozwijających indywidualne cechy, zdolności i zainteresowania, praca z dzieckiem.

 

14.10 – 14.30 PODWIECZOREK

 - czynności higieniczno- porządkowe.

 

 14.30 – 15.45 ZABAWY I PRACA INDYWIDUALNA Z DZIECKIEM

 - praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco –kompensacyjnym i wychowawczym,

- zajęcia dodatkowe, zabawy w/g inicjatywy dzieci, w kącikach tematycznych,

- prace porządkowe,

- rozchodzenie się dzieci.

Copyright © 2013. Przedszkole Miejskie Trzcińsko-Zdrój Rights Reserved.