Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Uroczystość Nadania Przedszkolu Imienia Leśne Skrzaty

Data 20 października 2017 r. wpisała się na stałe w 70 letnią historię naszego przedszkola, gdyż tego dnia odbyła się w naszej placówce szczególna uroczystość… Przedszkolu Miejskiemu w Trzcińsku - Zdroju nadano imię „Leśne Skrzaty”. O wyborze imienia zadecydowali nasi wychowankowie, rodzice i personel przedszkola, w zorganizowanym specjalnie na tę okazję głosowaniu.

 

 

Rada Miejska Trzcińska-Zdroju w dniu 28 czerwca 2017 r., podjęto uchwałę w sprawie nadania imienia Przedszkolu Miejskiemu, która została poprzedzona uchwałą Rady Pedagogicznej oraz Rady Rodziców.

To ważne wydarzenie uświetnili swoja obecnością: p. Zbigniew Kitlas Burmistrz Miasta i Gminy Trzcińsko-Zdrój, emerytowani i byli dyrektorzy przedszkola: p. Wanda Zgadło i p. Anna Rydzewska, oraz p. Marianna Papież emerytowany nauczyciel naszej placówki, p. Roberta Kowalskiego Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju, p. Jan Grzyś Nadleśniczy Nadleśnictwa Mieszkowice wraz z p. Olgą Komorowską, dyrektorzy jednostek organizacyjnych naszej gminy w osobie p. Wandy Angowskiej Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Stołecznej, p. Barbary Dybczak, Dyrektora Szkoły Podstawowej w Gogolicach, p. Agnieszki Rudyk Zastępcy Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Trzcińsku-Zdroju, p. Ireneusza Nabywańca Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marka Kotańskiego w Góralicach, p. Wiesławy Sugier Kierownika Centrum Usług Wspólnych w Trzcińsku-Zdroju, p. Józefy Warężak Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju, p. Reginy Brzezińskiej Dyrektora Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzcińsku-Zdroju, p. Tadeusza Mazura Dyrektora Trzcińskiego Centrum Kultury i p. Pawła Trzaskosia Komendant Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzcińsku-Zdroju. Obecny był też Księdza Marka Piotrowskiego Proboszcz tutejszej parafii, który odprawił mszę świętą na początku tego wyjątkowego dnia.

 

Obecni byli też Radni Rady Miejskiej: p. Janusz Pieróg i p. Zdzisław Iwanicki oraz Przewodnicząca Rady Rodziców p.Barbara Korkoszyńska wraz oraz jej członkami p. Moniką Sidorczuk, p. Elizą Pieróg, p. Moniką Przytuła, p. Paulą Mołdoch, p. Anną Olchowy, p. Mariolą Ziętek, p. Elwirą Juwa i p. Magdaleną Lis. Byli też rodzice i bliscy naszych przedszkolaków.

Na przywitanie każdy zaproszony gość otrzymał od dzieci różę. 
Uroczystość w sali Trzcińskiego Centrum Kultury rozpoczęła się od odśpiewania hymnu narodowego i hymnu przedszkola, następnie głos zabrała p. dyrektor Bogumiła Gardziejewska, która przybliżyła obecnym na akademii historię placówki.

W dalszej części przemawiał p. Zbigniew Kitlas Burmistrz Gminy Trzcińsko-Zdrój, który między innymi odczytał akt nadania imienia.

 

Później głos zabrali p. Robert Kowalski, p. Zdzisław Iwanicki i p. Tadeusz Mazur, którzy na ręce p. Dyrektor złożyli kwiaty oraz pamiątkowe upominki.

Po części oficjalnej na scenie zagościły przedszkolaki.

Na początku wystąpiły Słoneczka, po nich Krasnale.

W dalszej kolejności zaprezentowały się Biedronki z Jeżykami, a na zakończenie sześciolatki z Jeżyków wykonały taniec z bum- bum – rurkami.

W czasie uroczystość można było wpisać się do pamiątkowej księgi.

Po części artystycznej wszyscy udali się do przedszkola, gdzie Ksiądz Marek Piotrowski poświęcił pamiątkową tablicę, a p. Burmistrz dokonał jej odsłonięcia i odczytał umieszczone na nie słowa Janusza Korczaka: " Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie- naucz. Jeśli nie wie- wytłumacz. Jeśli nie może pomóż”

Przed budynkiem Pan Nadleśniczy i Dyrektorzy jednostek organizacyjnych gminy złożyli na ręce Pani Dyrektor kwiaty, życzenia i upominki.

Na zakończenie goście udali się do przedszkola na poczęstunek.

Mogli też obejrzeć sale dzieci i podziwiać wykonane przez nich prace plastyczne.

Dziękujemy wszystkim, którzy swoją obecnością uświetnili ten wyjątkowy dzień i służyli nam pomocą i wsparciem.

Data dodania: 2017-10-20 12:43:00
Data edycji: 2018-10-31 12:47:15
Ilość wyświetleń: 88
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button
Zadzwoń Wyślij e-mail