Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Zarząd

ZARZĄD STOWARZYSZENIA:

  • Prezes stowarzyszenia: Katarzyna Rostowska
  • Wiceprezes stowarzyszenia: Bogumiła Gardziejewska
  • Wiceprezes stowarzyszenia: Monika Zawisza
  • Skarbnik: Marta Kopanicka
  • Sekretarz: Elżbieta Anna Herbin 

 

Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy w szczególności:

1. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków.

2. Uchwalanie rocznych planów pracy, budżetu i regulaminów.

3. Zwoływanie Walnych Zebrań Członków.

4. Przedkładanie rocznych sprawozdań z działalności Stowarzyszenia Walnemu Zebraniu Członków.

5. Kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia.

6. Przyjmowanie członków oraz prowadzenie rejestru członków.

7. Stowarzyszenie reprezentowane jest na zewnątrz przez Członków Zarządu.

8. Wykonywanie innych czynności nie zastrzeżonych dla wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania.

Data dodania: 2018-10-29 13:57:19
Data edycji: 2018-10-30 22:22:36
Ilość wyświetleń: 106
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button
Zadzwoń Wyślij e-mail