Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Propozycje zabaw na czas zawieszenia zajęć

PIĄTEK 24.04.2020 - JEŻYKI

Dzień dobry Jeżyki

  1. Omówcie razem z dziećmi historyjkę obrazkową,Trampolina i Celiny. Poproście dzieci o przeczytanie tekstów przy obrazkach – KP4, s. 64–65.Zabawa ruchowa „Głoski”. Dzieci biegają po pokoju. Gdy rodzic powie jakieś słowo, dzieci zatrzymują się. Jeśli powie słowo, którego nazwa zaczyna się głoską c, dzieci również zatrzymują się, ale unoszą ręce do góry.

 

  1. Zaprezentujcie dzieciom nową literę C, https://www.youtube.com/watch?v=sFYbw8DHh60 Wskażcie dzieciom drukowaną i pisaną literę c,C. Możecie zaprezentować to w książce „ Nowa Trampolina sześciolatka. Znam litery i liczby” i w ramach utrwalenia wykonać ćwiczenia s.58-59.

 

3.Zaproponujcie dzieciom budowanie modeli wyrazów cytryna i Celina z białych, a potem z czerwonych (samogłoski) i z niebieskich (spółgłoski) kartoników – KA, k. 30, 31. Zwróćcie  uwagę na wyróżnienie głoski c w nagłosie w słowach: cytryna i Celina . Zapytajcie dzieci o słowa zawierające głoskę c,niech wymienią kilka i podzielą wyraz na głoski.

 

  1. Poproście dzieci o ułożenie wyrazów cytryna i Celina z liter poprzez umieszczenie litery c,C w miejscu odpowiedniej głoski w modelu wyrazów. Umieszczenie pozostałych poznanych liter – KA, k. 10, 11. Umieszczenie napisów cytryna, Celina pod obrazkami.

 

  1. Wykonajcie ćwiczenia w KP4, s. 64–65. Pisanie po śladzie litery c, C. Wskazywanie miejsca występowania litery c w modelach wyrazów i kolorowanie na niebiesko kwadracików wskazujących miejsce występowania tej litery, nalepianie podpisów do zdjęć.
Data dodania: 2020-04-24 08:14:00
Data edycji: 2020-04-24 08:21:58
Ilość wyświetleń: 184
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Zadzwoń Wyślij e-mail