Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Propozycje zabaw na czas zawieszenia zajęć

Rada Rodziców

Rada Rodziców jest organem działającym na terenie przedszkola.

Stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do naszego Przedszkola Miejskiego.

 

Zadaniem Rady Rodziców jest:

  • uczestniczy w życiu przedszkola, przyczyniając się do podnoszenia jakości pracy i zaspokajania potrzeb dzieci;
  • w celu wspierania zadań statutowych przedszkola Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek oraz innych źródeł;
  • zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa uchwalony i realizowany przez nich regulamin;
  • w posiedzeniach Rady Rodziców uczestniczyć może z głosem doradczym dyrektor przedszkola;
  • w posiedzeniach Rady Rodziców uczestniczyć mogą w roli obserwatora członkowie Rady Pedagogicznej

 

NUMER KONTA BANKOWEGO RADY RODZICÓW

82 9370 1020 0407 1026 3000 0001

 

 

Data dodania: 2018-10-29 13:48:28
Data edycji: 2019-09-25 11:36:44
Ilość wyświetleń: 867
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Zadzwoń Wyślij e-mail