Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Propozycje zabaw na czas zawieszenia zajęć

Rekrutacja 2020/2021

Drodzy Rodzice

24 lutego 2020 roku rozpoczyna się rekrutacja do

Przedszkola Miejskiego Leśne Skrzaty w Trzcińsku – Zdroju.

Zgodnie z harmonogramem od 24.02.2020r. do 06.03.2020r.

Rodzice dzieci, które będą kontynuować edukację przedszkolną składają w placówce

                         „Deklarację kontynuowania edukacji przedszkolnej  dziecka                              

  w Przedszkolu Miejskim Leśne Skrzaty w Trzcińsku – Zdroju”

 

Nieoddanie deklaracji w wyznaczonym terminie tj. do dnia 06.03.2020r.                          

  jest równoznaczne z rezygnacją uczęszczania Państwa dziecka do przedszkola.

 

Druk do pobrania u wychowawców grup

 

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr I/240/2020

Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój

z dnia 31.01.2020 r.

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO W TRZCIŃSKU-ZDROJU NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

Termin

Działanie

Uwagi

24.02.2020 - 06.03.2020

Potwierdzenie woli o kontynuowaniu nauki  w przedszkolu (dotyczy dzieci uczęszczających  do przedszkola w roku 2020/2021) przez złożenie dokumentów w sekretariacie w celu ustalenia liczby wolnych miejsc

Druk do pobrania z  sekretariatu przedszkola

09.03.2020 –27.03.2020

Składanie dokumentów przez rodziców kandydatów w sekretariacie przedszkola

Druk do pobrania z  sekretariatu przedszkola lub na stronie www.przedszkoletrzcinsko.pl

30.03.2020 –03.04.2020

Analiza wniosków przez komisję rekrutacyjną

 

03.04.2020 r.

godz. 15.00

Wywieszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola

Budynek Przedszkola Miejskiego

06-08.04.2020 r.

do godz.14.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia

Sekretariat: Przedszkola Miejskiego

08.04.2020 r.

godz.15.00

Wywieszenie listy kandydatów przyjętych  i nieprzyjętych do przedszkola

Budynek: Przedszkola Miejskiego

od 08.04.2020 r.

Postępowanie odwoławcze

W terminie 7 dni od dnia opublikowania listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

24.04.2020 r.

Opublikowanie wykazu wolnych miejsc

Budynek: Przedszkola Miejskiego

01-05.06.2020 r.

Postępowanie uzupełniające (w przypadku wolnych miejsc).

Składanie dokumentów przez rodziców kandydatów w sekretariacie przedszkola

Druk do pobrania z  sekretariatu przedszkola

08-09.06.2020 r.

Analiza wniosków przez komisję rekrutacyjną

 

10.06.2020 r.

Wywieszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola

Budynek: Przedszkola Miejskiego

15-16.06.2020 r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia

Sekretariat przedszkola

17.06.2020 r.

Wywieszenie listy kandydatów przyjętych  i nieprzyjętych do przedszkola

Budynek: Przedszkola Miejskiego

od 18.06.2020 r.

Postępowanie odwoławcze

W terminie 7 dni od dnia opublikowania listy dzieci przyjętych                       i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej                       o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora Przedszkola Miejskiego w Trzcińsku- Zdroju odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

 

                                                                              

                      

 

 
Data dodania: 2018-10-24 15:22:29
Data edycji: 2020-06-17 13:34:54
Ilość wyświetleń: 2254
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Zadzwoń Wyślij e-mail